Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı ve sürekli kendini geliştiren akademisyenleriyle toplumsal fayda ve insan odaklı bir eğitim vermek. Bu sayede, araştıran, eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, topluma değer katan ve liderlik eden, etik değerlere bağlı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde insanlar yetiştirmek.