IDU

 

İşletme Bölümü, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2017-2018 güz döneminde başlamıştır. Eğitim dili İngilizce ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüz, eğitim öğretim faaliyetlerini üniversitemizin Uzundere yerleşkesinde sürdürmektedir.

 

Bölümümüzün amacı; öğrencilerimizin işletme, muhasebe, finansman, ekonomi, yönetim ve pazarlama gibi alanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak onları iş dünyasına hazırlamak, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek girişimci öğrenciler yetiştirmek, hem kamuda hem de özel sektörde başarılı bir şekilde çalışacak, stratejik kararlar alabilen ve çalıştığı kurumun ya da firmanın her anlamda verimini artırmayı amaçlayan nitelikli yöneticiler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin; kurumsal sorunlar hakkında bilgili, karar verme becerileri gelişmiş, araştırma yöntemlerinde yetkin, etkili iletişim kurabilen ve güncel işletmecilik bilgilerine sahip profesyonel bireyler olmaları hedeflenmektedir.

 

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, hem özel sektörde hem kamu sektöründe çalışabilmekte; muhasebe, finansman, satış, pazarlama, lojistik, bankacılık, sigortacılık, dış ticaret, turizm, insan kaynakları gibi pek çok alanda iş bulabilmektedirler. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam edildiği diğer alanlarda da çalışabilmektedirler.

 

Mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini takip ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler. İsterlerse işletme anabilim dalı kapsamında yüksek lisans ve doktora programlarına da başvurabilirler. Bölümümüzdeki lisansüstü programlarımız; İşletme Doktora, İşletme Tezli Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans, Yöneticiler için İşletme Tezsiz Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans, Finansal Raporlama ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans programlarından oluşmaktadır.