IDU

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü ilk olarak 2018-2019 Güz döneminde öğrenci kabul ederek Türkçe olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz, 2019-2020 Güz döneminden itibaren ise lisans programında değişikliğe gitmiştir. Bu dönemden itibaren programa kabul edilen öğrenciler için eğitim dili İngilizce olup, eğitim süresi bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam beş yıldır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren, Üçkuyular’da bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslararası politika, diplomasi tarihi, uluslararası ilişkiler teorileri, karşılaştırmalı dış politika analizi, uluslararası iktisat, diplomatik yazışma gibi bölümün temel derslerine ilaveten hukuk, sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi alanlardan da dersler içeren disiplinler arası bir program sunulmaktadır.

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü, dış politika ve küresel güncel sorunlar açısından gerçekleştirdiği akademik faaliyetlerle önemli bir akademik merkez olmanın yanı sıra öğrencilerine sunduğu nitelikli ve kapsamlı lisans eğitimiyle, mezunlarının ileride Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye bakanlıkları gibi kurumlarda ve yerel yönetimlerin değişik birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev almalarını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin aldıkları eğitim sayesinde özel sektörde özellikle finans kurumlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve bankalarda yönetici pozisyonlarında yer almaları beklenmektedir.

 

Bölüm mezunlarımız ayrıca Uluslararası İlişkiler lisansüstü derecelerini takip ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.

 

Öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca başta Erasmus olmak üzere, öğrenci değişim programlarından faydalanarak bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer üniversitelerdeki ilgili bölümlerde belli bir süre eğitim alarak kendilerini öğrenim gördükleri alanda geliştirebilirler. Bu bağlamda, mezunlarımızın sadece yurtiçinde değil başta uluslararası örgütler olmak üzere, yurtdışındaki önemli kamu ve özel sektör kurumlarında görev almaları da beklenmektedir.