IDU

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ilk olarak 2018-2019 Güz döneminde öğrenci kabul ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren, İzmir/Üçkuyular'da bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Seçme ve Yerleştirme, Eğitim Yönetimi, Performans ve Kariyer Yönetimi, Ücret Yönetimi, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Hayatının Denetimi, Çalışma Ekonomisi, İşgücü Piyasaları gibi bölümün temel derslerine ilaveten davranış bilimleri, yönetim, hukuk, sosyoloji, psikoloji, iktisat, muhasebe gibi alanlardan da dersler içeren disiplinler arası bir program sunulmaktadır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, günümüzde rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynak olan “insan kaynağı” ile ilgili tüm süreçleri en doğru şekilde yönetecek insan kaynakları profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla gerçekleştirdiği akademik faaliyetlerle önemli bir akademik merkez olmanın yanı sıra öğrencilerine sunduğu nitelikli ve kapsamlı lisans eğitimiyle, mezunlarının ileride özel sektörde; insan kaynakları, personel ve çalışma ilişkileri gibi bölümlerde işe alım, eğitim, tahakkuk, özlük, performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi gibi süreçlerde orta ve üst düzey yönetici olarak görev almalarını hedeflemektedir. Kamu sektöründe ise öğrencilerimizin başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere diğer Bakanlıklarda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi sosyal güvenlik kuruluşlarında, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde, müfettiş, kontrolör, denetmen, uzman gibi pozisyonlarında yer almaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin aldıkları eğitim sayesinde bağımsız olarak da; insan kaynakları danışmanlığı, sosyal güvenlik danışmanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliği, serbest muhasebeci mali müşavir gibi faaliyetleri yürütmeleri hedeflenmektedir.

 

Bölüm mezunlarımız ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi lisansüstü derecelerini takip ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler. Bu konuda, üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönetimi alanı ile ilgili tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da sunmaktadır.

 

Öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca başta Erasmus olmak üzere, öğrenci değişim programlarından faydalanarak bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer üniversitelerdeki ilgili bölümlerde belli bir süre eğitim alarak kendilerini öğrenim gördükleri alanda geliştirebilirler. Bu bağlamda, mezunlarımızın sadece yurtiçinde değil başta uluslararası örgütler olmak üzere, yurtdışındaki önemli kamu ve özel sektör kurumlarında görev almaları da beklenmektedir.