IDU

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2018-2019 Güz dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren, Üçkuyular’da bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, temel programlama, veri tabanı yönetim sistemleri, internet tabanlı programlama, mobil programlama, kurumsal kaynak planlaması, sistem analizi ve tasarımı, yöneylem araştırması ve karar destek sistemleri gibi bölümün temel derslerine ilaveten işletme, iktisat, muhasebe ve hukuk gibi alanlardan da dersler içeren disiplinler arası bir program sunulmaktadır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün amacı, 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulayabilecek insan gücü yetiştirmektir. Yönetim ve örgüt psikoloji alanında verilen dersler ile de insan ve organizasyon yönetimi konusunda uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca programı tamamlayan öğrencilere, işletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, paylaşma ve bilgiye erişme ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntem, süreç ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, kurulması ve yönetilmesi süreçlerini anlayabilme becerisi kazandırmaktır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları; işletme ve teknoloji yönetimi alanlarında edindikleri ileri düzey bilgi ve becerileri ile bilgiye dayalı olarak iş yapan her türlü kurum ve kuruluşlarda, bankacılık, sağlık, turizm, lojistik, medya, sosyal medya ve iletişim gibi kısaca bilgi teknolojilerinden yararlanılan ulusal ve uluslararası şirketlerde, özellikle e-ticaret, karar alma sistemleri, yazılım geliştirme süreçleri yönetimi, veri madenciliği, bulut bilişim teknolojileri, sistem yönetimi, iş analizi ve proje yönetimi gibi alanlarda, sistem analisti ve tasarımcısı, iş analisti, iş zekası uzmanı, kurumsal kaynak planlaması uzmanı, yazılım geliştirici, veri tabanı analisti, veri tabanı uzmanı, ağ sistemleri uzmanı, veri bilimci, satış pazarlama uzmanı/yöneticisi, iş geliştirme uzmanı/geliştiricisi, proje yöneticisi gibi çeşitli görev ve pozisyonlarda iş bulabilmeleri beklenmektedir.

 

Bölüm mezunlarımız ayrıca Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler. Bu konuda, üniversitemizde Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programının açılması için girişimde bulunulmuştur.

 

Öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca başta Erasmus olmak üzere, öğrenci değişim programlarından faydalanarak bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer üniversitelerdeki ilgili bölümlerde belli bir süre eğitim alarak kendilerini öğrenim gördükleri alanda geliştirebilirler. Bu bağlamda, mezunlarımızın sadece yurtiçinde değil başta uluslararası örgütler olmak üzere, yurtdışındaki önemli kamu ve özel sektör kurumlarında görev almaları da beklenmektedir.