IDU

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ilk olarak 2018-2019 Güz döneminde öğrenci kabul ederek Türkçe olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüz, 2019-2020 Güz döneminden itibaren ise lisans programında değişikliğe gitmiştir. Bu dönemden itibaren programa kabul edilen öğrenciler için eğitim dili İngilizce olup, eğitim süresi bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam beş yıldır.  Bölümümüz kuruluşundan itibaren, Üçkuyular’da bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu yönetimine giriş, siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, Türkiye’nin toplumsal yapısı, Türkiye siyasi tarihi, mahalli idareler gibi bölümün temel derslerine ilaveten hukuk, sosyoloji, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi alanlardan da dersler içeren disiplinler arası bir program sunulmaktadır.

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, yönetim ve siyaset bilimi açısından gerçekleştirdiği akademik faaliyetlerle önemli bir akademik merkez olmanın yanı sıra öğrencilerine sunduğu nitelikli ve kapsamlı lisans eğitimiyle, mezunlarının ileride İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanlıkları gibi kurumlarda ve yerel yönetimlerin değişik birimlerinde orta ve üst düzey yönetici olarak görev almalarını hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin aldıkları eğitim sayesinde özel sektörde özellikle finans kurumlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde ve bankalarda yönetici pozisyonlarında yer almaları beklenmektedir.

 

Bölüm mezunlarımız ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini takip ederek akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler. Bu konuda, üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiyle ilgili yüksek lisans ve doktora programları da sunmaktadır.

 

Öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca başta Erasmus olmak üzere, öğrenci değişim programlarından faydalanarak bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer üniversitelerdeki ilgili bölümlerde belli bir süre eğitim alarak kendilerini öğrenim gördükleri alanda geliştirebilirler. Bu bağlamda, mezunlarımızın sadece yurtiçinde değil başta uluslararası örgütler olmak üzere, yurtdışındaki önemli kamu ve özel sektör kurumlarında görev almaları da beklenmektedir.