IDU

 

İktisat Bölümü ilk olarak 2018-2019 Güz dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren, Üçkuyular’da bulunan üniversitemizin merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İktisat bölümü olarak Mikro iktisat, Makro iktisat, Uluslararası iktisat, İktisadi kalkınma ve büyüme, İktisat Politikası gibi bölümün temel dersleri dışında hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlardan da dersler içeren disiplinler arası bir program sunulmaktadır.

 

İktisat Bölümünün amacı, ekonomilerdeki kaynak-ihtiyaç dengesini sağlamaya yönelik, var olan ekonomik sistemleri incelemek, onlar üzerine analiz yapmak, ekonomik sistemlerin aksayan yönlerini bulmak ve tüm bunların üzerine araştırma yapmaktır.

 

İktisat Bölümü, iktisat alanındaki akademik faaliyetlerle önemli bir akademik merkez olmanın yanı sıra öğrencilerine sunduğu nitelikli ve kapsamlı lisans eğitimiyle, mezunlarının ileride birçok alanda çalışma imkanları bulunmaktadır.

 

Bölüm mezunları özel sektörde, finans kurumlarında bireysel veya gişe birimleri ile muhasebe departmanlarında, bankalarda da müfettiş olarak istihdam edilebilirler. Kamu sektöründe, Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Hazine’ye bağlı uzmanlıklar; yine bazı Bakanlık ve kurumlara bağlı uzmanlık ve müfettişlikler gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının girdiği her alana Kamu Personeli Seçme Sınavı ile memur olarak girebilirler. Ayrıca her lisans mezununun yönelebileceği akademik çalışmalar yapmak ve akademik personel olmak da tercihlerden birisi olabilir. Bölüm mezunları ayrıca, fakültemizin diğer bölümleri olan İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptirler.

 

Öğrencilerimiz, eğitim süreleri boyunca başta Erasmus olmak üzere, öğrenci değişim programlarından faydalanarak bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer üniversitelerdeki ilgili bölümlerde belli bir süre eğitim alarak kendilerini öğrenim gördükleri alanda geliştirebilirler. Bu bağlamda, mezunlarımızın sadece yurtiçinde değil yurtdışındaki önemli kamu ve özel sektör kurumlarında görev almaları da beklenmektedir. 

 


Hızlı Bağlantılar