2020 BİTERKEN PANDEMİ VE EKONOMİ FORUMU

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin de konuşmacı olarak katıldığı, 24.12.2020 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen, “2020 BİTERKEN PANDEMİ VE EKONOMİ” konulu çevrimiçi foruma Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Hüseyin AKAY da “Pandemi Sürecinin Finansal Raporlama ve Denetime Olan Etkileri” başlıklı sunumuyla katkı sağlamıştır.