Öğrencilerimizin Dikkatine: 2020-2021 Bahar Dönemi Derslerinin Yürütülmesi Hakkında

Öğrencilerimizin Dikkatine…

 

2 Mart 2021 tarih ve 2021/03 sayılı senato kararı gereği;

 

A. Fakültemizin tüm bölümlerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıflardaki tüm derslerin senkron (eş zamanlı) ve canlı ders şeklinde MS Teams programı aracılığıyla uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

 

B. İşletme Bölümü 4. Sınıf derslerinin ise öğrencinin isteğine göre, fakültemizdeki sınıfında (A-109 nolu derslik) yüz yüze olarak ya da senkron (eş zamanlı) ve canlı ders şeklinde MS Teams programı aracılığıyla uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

 

C. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, İngilizce II ve Türk Dili II dersleri ile Kariyer Planlama/Career Planning derslerinin ise uzem.idu.edu.tr adresi üzerinde bulunan sistem üzerinden asenkron (eş zamanlı olmayan) biçimde uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

 

D. Vize ve mazeret sınavlarının elektronik ortamda ve/veya ödev, proje, sunum vb. yöntemler ile gerçekleştirilmesine,

 

E. Final ve Bütünleme sınavlarının şeklinin ise salgının süreci doğrultusunda daha sonra belirlenmesine,

 

karar verilmiştir.

 

Prof. Dr. Hüseyin AKAY

Dekan V.